นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 21,932 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

  • เลขที่.99 หมู่ที่.2 ถ.บ้านสาลี-โคกโพธิ์ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
  • โทรศัพท์ 035-969-701-2 โทรสาร 035-969-703

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา