เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี,อบต.สาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เลขที่.99 หมู่ที่.2 ถ.บ้านสาลี-โคกโพธิ์ ตำบลสาลี
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
72150

โทรศัพท์ 035-969-701-2
โทรสาร 035-969-703

0.01s. 0.50MB