นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 21,912 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์เปลี่ยนภาษา