นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 21,815 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ส.ค. 63ระเบียบการประชุมสภา แชร์  
30 ธ.ค. 62ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 2562 แชร์  
11 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
4 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
18 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
22 ก.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
25 มี.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
8 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562 แชร์  
16 ก.ย. 60ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 แชร์  
18 ส.ค. 60การประชุมสภา สมัยสามัญ มัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 แชร์  
16 ส.ค. 60ขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 แชร์  
1 ส.ค. 60การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 แชร์  
1 มิ.ย. 60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 แชร์  
15 ก.พ. 60กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 2560 และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ก.พ. 60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา