เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ระเบียบการประชุมสภา1318 ส.ค. 63
ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 25621430 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 25621511 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562124 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 25621318 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562913 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 25621122 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562814 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562725 มี.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 2562108 ก.พ. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256013316 ก.ย. 60
การประชุมสภา สมัยสามัญ มัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256012618 ส.ค. 60
ขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256017216 ส.ค. 60
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25601461 ส.ค. 60
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25601301 มิ.ย. 60
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 2560 และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 256113915 ก.พ. 60
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25601531 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB