นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 229 คน

เยี่ยมชม 21,893 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
25 ม.ค. 60ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย/โรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่ แชร์  
3 ต.ค. 59การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
20 ก.ค. 58คู่มือการบริการสำหรับประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา