นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 21,855 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 15 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
8 เม.ย. 64จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรจากถนนหินคลุกเป็นผิจจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concerte) หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างโครงการถมดินขยายถนน หมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา