นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 34,407 คน

ประมวลภาพกิจกรรม
....
เปลี่ยนภาษา