เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ ให้มารับหน้ากากผ้าอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด หน่วยงานราชการ สถานที่ชุมชนและการให้บริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด หน่วยงานราชการ และอาคารสาธารณะอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบได้ต่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประกาศเปิดเภยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบได้ต่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด และสถานที่ให้บริการสาธารณะอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านป่าสำดำอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนคูณอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้ประชาชนมารับหน้ากากผ้าอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้พระสงฆ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.50MB