นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 21,897 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 พ.ค. 63โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำตำบลสาลี ปีที่ 2 แชร์  
1 พ.ค. 63โครงการรักอย่างไรให้ปลอดภัย “SAFETY SEX” แชร์  
13 ธ.ค. 62โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข แชร์  
13 ธ.ค. 62โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม แชร์  
8 พ.ย. 62โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ต.ค. 62โครงการค่ายส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบาย แชร์  
25 ต.ค. 62โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์ในเยาวชน แชร์  
23 ต.ค. 62พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แชร์  
13 ต.ค. 62พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แชร์  
5 ก.ย. 62โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ แชร์  
4 ก.ย. 62โครงการอบรมวัยใส ไกลแอลกอฮอล์ แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในตำบลสาลี แชร์  
2 ก.ย. 62โครงการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจการคัดแยกขยะ แชร์  
1 ก.ย. 62โครงการ ค่ายฉลาดคิด Smart IQ Camp (พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบบูรณาการ) แชร์  
28 ส.ค. 62โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพด้วยสมุนไพร แชร์  
25 ส.ค. 62โครงการอบรมเด็กและเยาวชนกินดี สุขภาพดี ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
24 ส.ค. 62โครงการค่ายส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ให้กับเยาวชนตำบลสาลี แชร์  
12 ก.ค. 62โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 แชร์  
10 ม.ค. 62กิจกรรม จิตอาสา แยกขยะ แชร์  
9 ม.ค. 62นายอำเภอบางปลาม้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 44 รายการ
เปลี่ยนภาษา