นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 21,918 คน

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 ก.ค. 61กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ปกครองพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก แชร์  
27 มิ.ย. 61โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ ศพด. บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว ประจำปี 2561 แชร์  
26 มิ.ย. 61ปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว แชร์  
22 มิ.ย. 61กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ แชร์  
21 พ.ค. 61กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แชร์  
27 เม.ย. 61รายชื่อเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 2561 แชร์  
22 ก.พ. 61ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว แชร์  
29 ม.ค. 61รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี ประจำปีการศึกษา 2561 แชร์  
29 ม.ค. 61รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว ประจำปีการศึกษา 2561 แชร์  
4 ม.ค. 61ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี แชร์  
4 ม.ค. 61ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว แชร์  
21 ก.พ. 60ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี แชร์  
21 ก.พ. 60ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว แชร์  
13 ม.ค. 60ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี แชร์  
13 ม.ค. 60ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา