นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 21,939 คน

ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 มิ.ย. 62โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
28 พ.ค. 62โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
18 เม.ย. 62โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
2 ม.ค. 62โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แชร์  
25 มิ.ย. 61ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี แชร์  
15 พ.ค. 60ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี แชร์  
2 พ.ค. 60ให้ใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา