เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ 

การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี  ลงวันที่ 16 มกราคม  2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดรับสมัครพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม  2563 นั้น

                   บัดนี้ครบกำหนดเวลารับสมัคร และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18  และข้อ 19   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.02s. 0.50MB