เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน

แชร์

ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา(สูงอายุ/พิการ) กรณีรับเงินสด รายละ 3,000บาท
-วันพุธที่ 22 ก.ค.63 หมู่ที่ 1 และ8 ณ ที่ทำการ อบต.สาลี เวลา 9.00-12.00 น.
หมู่ที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.
-วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.63 หมู่ที่ 3 5 และ6 ณ วัดลาดน้ำขาวเวลา 9.00-12.00 น.
-วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 หมู่ที่ 4 และ7 ณ วัดทรงกระเทียม เวลา 9.00-12.00 น.
***กรณีรับเงินสดด้วยตัวเอง***
-สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
กรณีมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ 1 ใบ
-สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 1 ใบ
-หนังสือมอบอำนาจ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB