เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำตำบลสาลี ปีที่ 2

แชร์

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำตำบลสาลี ปีที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                         

          เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ในชุมชน   จำนวน 60 คน

ตัวชี้วัด

          ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำและพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำและการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้และทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้

วัตถุประสงค์                                                                                                            

          1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนตำบลสาลีมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำและพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำและการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้

          2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนตำบลสาลี มีทักษะในการช่วยเหลือคนจมน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้

          3.เพื่อให้เด็ก เยาวชน คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนตำบลสาลี และแกนนำในชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุการณ์จมน้ำในเขตพื้นที่ชุมชน

งบประมาณดำเนินการ                                                                               

          งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เป็นเงิน 32,100 บาท


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB