นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 21,852 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63เลื่อนการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
31 ส.ค. 63รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
7 ส.ค. 63รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
21 ก.พ. 63ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
30 ม.ค. 63รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
8 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
25 ธ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) แชร์  
17 ธ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน แชร์  
28 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
4 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
19 มิ.ย. 62รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2556 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี แชร์  
31 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
29 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง แชร์  
29 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง แชร์  
10 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
6 ก.พ. 61รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 34 รายการ
เปลี่ยนภาษา