นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 21,859 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓) แชร์  
14 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
29 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 แชร์  
22 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง ให้ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
4 พ.ย. 62ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
8 เม.ย. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ห้วงระยะเวลาในการชำระภาษี ฉบับที่ 2/2562 แชร์  
30 พ.ย. 61จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ฉบับที่ 1/2561 แชร์  
28 พ.ย. 61การชำระภาษีประจำปี 2562 แชร์  
29 พ.ย. 60การชำระภาษีประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา