เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ229 ก.ย. 63
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน2121 ก.ค. 63
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน1721 ก.ค. 63
โครงการเศรษฐกิจชุมชน1321 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 256333824 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีการศึกษา 2563547 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี27927 ม.ค. 63
ประกาศมาตราการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง629 พ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 25633928 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 14523 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร10313 ต.ค. 62
จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย61 ต.ค. 62
บัญชีข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลสาลี2723 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ13124 ก.ค. 62
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256221612 ก.ค. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสาลี9128 มิ.ย. 62
ข้อมูลศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์2410 พ.ค. 62
รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562626 มี.ค. 62
กิจกรรม จิตอาสา แยกขยะ23210 ม.ค. 62
นายอำเภอบางปลาม้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 7489 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB