เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 25632124 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีการศึกษา 2563137 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี15427 ม.ค. 63
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 25632208 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 8223 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5413 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ10624 ก.ค. 62
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256213912 ก.ค. 62
กิจกรรม จิตอาสา แยกขยะ20010 ม.ค. 62
นายอำเภอบางปลาม้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 5399 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวยผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 11111 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 25611027 ก.ย. 61
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสาลี ประจำปี 2561 1981 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 25619430 ส.ค. 61
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง15026 ก.ค. 61
กิจกรรมถวายเทียน13526 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ "บรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา"27326 ก.ค. 61
โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256111023 ก.ค. 61
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 256111323 ก.ค. 61
กิจกรรม "ผู้ว่าพาทำบุญ"21712 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB