เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ439 ก.ย. 63
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน4321 ก.ค. 63
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน4821 ก.ค. 63
โครงการเศรษฐกิจชุมชน4721 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 256349424 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีการศึกษา 2563787 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี31427 ม.ค. 63
ประกาศมาตราการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง2129 พ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 25635198 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18623 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13213 ต.ค. 62
จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย761 ต.ค. 62
บัญชีข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลสาลี4223 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ14324 ก.ค. 62
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256226112 ก.ค. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสาลี13228 มิ.ย. 62
ข้อมูลศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์4010 พ.ค. 62
รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25622226 มี.ค. 62
กิจกรรม จิตอาสา แยกขยะ27210 ม.ค. 62
นายอำเภอบางปลาม้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 8259 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB