เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓)2031 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3214 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25631529 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง ให้ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓2422 ม.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง214 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ห้วงระยะเวลาในการชำระภาษี ฉบับที่ 2/2562148 เม.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ฉบับที่ 1/25611130 พ.ย. 61
การชำระภาษีประจำปี 25621728 พ.ย. 61
การชำระภาษีประจำปี 256018529 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB