เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ปกครองพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก15226 ก.ค. 61
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ ศพด. บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว ประจำปี 256128127 มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว29626 มิ.ย. 61
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ25022 มิ.ย. 61
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน21321 พ.ค. 61
รายชื่อเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 256119027 เม.ย. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว14822 ก.พ. 61
โครงการ หนูน้อยรักพืชผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ 25615059 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี ประจำปีการศึกษา 256122729 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว ประจำปีการศึกษา 256113829 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี1174 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว1284 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี12921 ก.พ. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว12121 ก.พ. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี11913 ม.ค. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว12213 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB