เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ปกครองพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก15026 ก.ค. 61
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ ศพด. บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว ประจำปี 256124827 มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.บ้านสาลีและบ้านลาดน้ำขาว28326 มิ.ย. 61
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ23922 มิ.ย. 61
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน19021 พ.ค. 61
รายชื่อเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปี 256118727 เม.ย. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว14522 ก.พ. 61
โครงการ หนูน้อยรักพืชผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ 25614889 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี ประจำปีการศึกษา 256122029 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้ำขาว ประจำปีการศึกษา 256113729 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี1164 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว1274 ม.ค. 61
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี12821 ก.พ. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว11921 ก.พ. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี11813 ม.ค. 60
ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้ำขาว11713 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB