เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 25632417 ก.ย. 63
เลื่อนการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป139 ก.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2531 ส.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง457 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256330521 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ28613 ก.พ. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ40530 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4458 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)30925 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน32217 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ34328 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4734 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง15119 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2556 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี16011 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ11831 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง20229 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง19929 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง12710 ม.ค. 62
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา1396 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์1401 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB