เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256313321 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ15513 ก.พ. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ29630 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง3388 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)18325 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน24417 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ27528 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง3824 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง12519 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2556 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี12811 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ9431 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง16829 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง16829 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง9510 ม.ค. 62
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา1136 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์1081 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง10922 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี1073 ม.ค. 61
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,คนงานทั่วไป11712 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์1126 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB