นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 21,839 คน

ข่าวเด็กและเยาวชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.ย. 63โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 ก.ย. 63โครงการคืนสาลีให้คนสาลี ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี แชร์  
16 ก.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี แชร์  
13 ก.ย. 62ใบสรุปรายชื่อของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี เพื่อแสดงตนเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี แชร์  
30 ส.ค. 62ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี มาลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 เดือน กันยายนพ.ศ. 2562 แชร์  
3 ก.ค. 62โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ แชร์  
3 ก.ค. 62โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ แชร์  
3 ก.ค. 62โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  แชร์  
3 ก.ค. 62โครงการเยาวชน วัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา