นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 21,926 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • ว่าง

  นายก

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา