เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 31 ก.ค. 61 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

2.เนื้อหา ส่วน1-3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf683.26 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB