นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 21,915 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ค. 62แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) แชร์  
16 ก.พ. 60(ร่าง) คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) แชร์  
9 ม.ค. 58แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา