นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 21,892 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ธ.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แชร์  
26 ก.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562 แชร์  
15 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 แชร์  
2 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
5 ก.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2561 แชร์  
5 ก.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา