นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 21,888 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 ก.ย. 60ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา