นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 21,866 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปลี่ยนภาษา