เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบได้ต่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)427 มี.ค. 63
ประกาศเปิดเภยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบได้ต่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)427 มี.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง106 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซ่ื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562421 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)33220 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ควบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7920 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล (Cape Seal) หมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8312 มิ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627012 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7411 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5611 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี9318 ก.พ. 62
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองญี่ปุ่น ม.7 บ้านทรงกระเทียม8711 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ ม.1,2,88215 ส.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ ม. 4,5,69025 มิ.ย. 61
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256114930 ต.ค. 60
สอบราคาโครงการลงหินคลุก/ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี11815 ส.ค. 60
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองญี่ปุ่นเหนือบริเวณบ้านนายระเด่น อินทะสี ถึง ตำบลเทพมงคล หมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี13017 ก.ค. 60
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256011011 ก.ค. 60
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB