เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 พ.ย. 62 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.01s. 0.50MB