นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 21,814 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เปลี่ยนภาษา