เมนูหลัก

บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 26 ก.ย. 60 หมวดหมู่ ประมวลจริยธรรม โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

Image020719023839.pdf44.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

0.02s. 0.50MB